สมาคมคนพิการ จังหวัดพังงา

กิจกรรมคนพิการ

Login Formเว็บไซต์ เพื่อคนพิการจังหวัดพังงา
15 06 2558 เสริมพลังบทบาทคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัณาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด PDF Print Email
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

15 06 2558 เสริมพลังบทบาทคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัณาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด

กัมปนาท มหันค์

Read more...
 
23-07-57 ประชุมให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่คนพิการ อำเภอคุระบุรี PDF Print Email
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

23/7/57 ประชุมให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่คนพิการ อำเภอคุระบุรี

LAST_UPDATED2
Read more...
 
11-08-2554 ชมคนพิการทางการเคลื่อนไหวตะกั่วป่า ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 PDF Print Email
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

11-08-54 ชมคนพิการทางการเคลื่อนไหวตะกั่วป่า ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

โดยท่าน ประธาน นิล

LAST_UPDATED2
Read more...
 
19-08-54โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก : ระยะทิ่ ๑ PDF Print Email
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก : ระยะทิ่ ๑

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก : ระยะทิ่ ๑

 

สนับสนุน โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ผู้เขียนโครงการ
1.นางพจมาลย์  พูลสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2.นายกัมปนาท  มหันต์  ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก  จังหวัดพังงา
ผู้เสนอโครงการ
นางสาวอมรรัตน์  บางพิเชษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช

LAST_UPDATED2
Read more...
 
04-08-2554 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2554 PDF Print Email
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ปี 2554

เมื่อวันที่ 04-05  สิงหาคม 2554

 

LAST_UPDATED2
Read more...
 
«StartPrev12345NextEnd»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Banner