สมาคมคนพิการ จังหวัดพังงา

กิจกรรมคนพิการ

PDF Print Email
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี
ครั้งที่ 2/2553  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553

โดยมีเนื้อหาหลัก ๆ คือ มีการเลือกตั้งคณะทำงานชุดใหม่เนื่องจาก
คณะทำงานชุดเก่าหมดวาระและมีการพูดคุยกันเรื่องทิดทางของชมรม

ชมรม ผู้ปกครองออทิสติก

เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553

 

LAST_UPDATED2
 
Banner