08-02-2554 พมจ.พังงา จัดโครการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่คนพิการในจังหวัดพังงา Print
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

08-02-54 พมจ.พังงา จัดโครการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่คนพิการในจังหวัดพังงา

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

 

08-02-54 พมจ.พังงา จัดโครการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่คนพิการในจังหวัดพังงา

 

 

LAST_UPDATED2