โครงการฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการกระทำลักษณะที่เป้นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ Print
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

โครงการฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการกระทำลักษณะที่เป็น
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ

วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2