28 06 2554 รณรงค์เลือกตั้ง จังหวัดพังงา Print
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

วันที่ 28 มิถุนายน 2554 รณรงค์เลือกตั้ง จังหวัดพังงา

ผู้ว่าราชการ  นายธำรงค์ เจริญกุล รณรงค์เลือกตั้ง วันที่ 3 กรกฏาคม 2554จังหวัดพังงา

ผู้ว่าราชการ  นายธำรงค์ เจริญกุล รณรงค์เลือกตั้ง วันที่ 3 กรกฏาคม 2554จังหวัดพังงา

 

 

LAST_UPDATED2