11-08-2554 ชมคนพิการทางการเคลื่อนไหวตะกั่วป่า ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 Print
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

11-08-54 ชมคนพิการทางการเคลื่อนไหวตะกั่วป่า ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

โดยท่าน ประธาน นิล

โดยท่าน ประธาน นิล วันเดียวกัน

ก็ มีการตั้ง ชมรมคนหูหนวก ตะกั่วป่า โดยได้ท่าน หมู เป็นประธาน

นายกัมปนาท มหันต์ เสนอ ตั้ง สมคมผู้พิการ อำเภอตะกั่วป่า โดยประธานนิล เสนอ นายกัมปนาท มหันต์ เป็น ประธานสมาคมผู้พิการ อำเภอตะกั่วป่า และ มีมติให้ นายกัมปนาท มหันต์  จัดตั้งสมาคมต่อไป

 

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2